3310. QDT

人数

提交量

奖励

24 / 42
57.14 % 解出
28 / 136
20.59 % 通过
5.7
EMB

提交
比赛下的提交可能访问受限

# 时间 评测结果 代码长度 耗时 内存 评测机
1817977 2019-12-26 15:57:56 哈哈哈我好快乐啊 C++17
917 B 0.011 0.605 Seattle
1651310 2019-07-10 17:28:51 Gzhu_ConanYu C++17
2822 B 0.016 0.613 Seattle
1260146 2018-06-27 12:06:08 87#0002 C++14
1106 B 0.012 N/A Goat
1260131 2018-06-27 11:20:35 87#0001 C++11
1375 B 0.004 N/A Cow
1180095 2018-04-03 23:18:26 SuperTayson C++11
5799 B 0.008 N/A Cow
1178869 2018-04-02 20:25:44 priloc C++11
937 B 0.008 N/A Cow
1178047 2018-04-02 13:33:12 Jarvis_K C++11
935 B 0.008 N/A Goat
128803 2017-09-25 13:30:40 Pandora Java 8
788 B 0.708 N/A N/A
115398 2017-08-29 09:29:45 中福会少年宫扛把子 C++11
987 B 0.004 N/A N/A
114035 2017-08-21 14:06:02 欢迎访问我的主页!http://godweiyang.com C++11
2260 B 0.004 N/A N/A

耗时 / 代码长度
你的提交用大圆标出