13. Eudoku and Sudoku

人数

提交量

奖励

6 / 11
54.55 % 解出
7 / 25
28.00 % 通过
7.5
EMB

提交
比赛下的提交可能访问受限

# 时间 评测结果 代码长度 耗时 内存 评测机
1276276 2018-07-13 01:29:13 south_walker C
6684 B 0.004 N/A Goat
999 2017-04-08 11:28:54 Bahuia C++11
2229 B 0.049 N/A N/A
990 2017-04-07 21:06:54 infiniteee C++11
3143 B 0.000 N/A N/A
989 2017-04-07 20:59:44 欢迎访问我的主页!http://godweiyang.com C++11
7061 B 0.000 N/A N/A
986 2017-04-07 20:55:49 zerol C++11
3036 B 0.000 N/A N/A
739 2017-04-06 23:14:56 ultmaster C++11
2275 B 0.120 N/A N/A

耗时 / 代码长度
你的提交用大圆标出