1451. 106 miles to Chicago

人数

提交量

奖励

6 / 10
60.00 % 解出
6 / 22
27.27 % 通过
7.3
EMB

提交
比赛下的提交可能访问受限

# 时间 评测结果 代码长度 耗时 内存 评测机
2653380 2021-05-31 10:12:37 聪明人才能看见的名字 C++17
1440 B 0.060 1.109 Seattle
58604 2013-01-27 14:12:32 51151201048 C++11
1090 B 0.016 N/A N/A
634654 2010-12-25 22:07:43 rll C++11
985 B 0.024 N/A N/A
550528 2008-05-14 15:09:48 risk C++11
563 B 0.056 N/A N/A
550525 2008-05-14 15:07:29 exvan C++11
563 B 0.036 N/A N/A
550509 2008-05-14 14:05:51 ontheroad C++11
1475 B 0.232 N/A N/A

耗时 / 代码长度
你的提交用大圆标出