2124. Seamild的电梯

人数

提交量

奖励

38 / 76
50.00 % 解出
48 / 190
25.26 % 通过
5.4
EMB

提交
比赛下的提交可能访问受限

# 时间 评测结果 代码长度 耗时 内存 评测机
1662905 2019-08-16 13:58:41 tczhouzz Python 3
1688 B 0.037 3.727 Seattle
1605098 2019-05-07 16:23:45 kingno C++11
982 B 0.011 0.605 Seattle
1451698 2019-02-07 11:53:27 10175101159 C++17
461 B 0.004 N/A Giraffe
1283688 2018-08-02 09:35:58 Kevin_K C++17
483 B 0.008 N/A Cowboy
1283661 2018-08-01 20:10:29 10175102257 C++11
853 B 0.004 N/A Cowboy
1123909 2018-03-17 23:23:49 qqqqqcy C++11
1072 B 0.000 N/A Cow
1112745 2018-03-10 21:50:15 风见幽香 C++14
780 B 0.004 N/A Cow
1112744 2018-03-10 21:50:09 帕秋莉_诺蕾姬 C++14
780 B 0.000 N/A Goat
1036068 2017-12-25 21:24:11 10175101282 C++11
824 B 0.008 N/A N/A
51954 2015-05-29 21:01:09 欢迎访问我的主页!http://godweiyang.com C++11
1328 B 0.000 N/A N/A

耗时 / 代码长度
你的提交用大圆标出