2382. Event Planning

人数

提交量

奖励

33 / 36
91.67 % 解出
37 / 130
28.46 % 通过
4.0
EMB

提交
比赛下的提交可能访问受限

# 时间 评测结果 代码长度 耗时 内存 评测机
2251208 2021-02-23 20:07:50 我们仍未知道那天所做错的题的解法 C
491 B 0.007 0.613 Atlanda
2241213 2021-02-05 18:06:44 阴丹士林蓝 C++17
334 B 0.008 0.738 Seattle
2240521 2021-02-03 22:12:53 GokouRuri C
719 B 0.006 0.613 Seattle
2239756 2021-02-02 13:16:02 winter C
597 B 0.006 0.613 Seattle
2182374 2020-12-12 13:00:06 赌怪 C
730 B 0.006 0.738 Seattle
2155721 2020-11-24 21:27:49 10192100415 C++17
650 B 0.006 0.613 Seattle
2142413 2020-11-23 19:56:47 robot.a180285 C++17
11462 B 0.007 0.738 Seattle
2109278 2020-11-03 21:44:45 10205101413 C
896 B 0.006 0.617 Seattle
2098404 2020-10-27 21:06:34 10205101411 C++17
844 B 0.007 0.738 Seattle
1832366 2020-01-16 21:27:01 SNORLAX C
866 B 0.006 0.613 Seattle

耗时 / 代码长度
你的提交用大圆标出