2632. Food portion size

人数

提交量

奖励

5 / 5
100.00 % 解出
28 / 44
63.64 % 通过
6.1
EMB

提交
比赛下的提交可能访问受限

# 时间 评测结果 代码长度 耗时 内存 评测机
598855 2009-11-22 02:14:35 rayner C++11
2733 B 0.724 N/A N/A
596583 2009-10-18 00:23:04 bluesky C++11
952 B 0.036 N/A N/A
593045 2009-09-19 17:47:03 cswudi0 C++11
1828 B 0.176 N/A N/A
593033 2009-09-19 17:39:51 alpc20 C++11
1106 B 0.200 N/A N/A
590867 2009-08-06 09:22:12 haozi C++11
1359 B 0.045 N/A N/A

耗时 / 代码长度
你的提交用大圆标出