2956. Maya历日期的排序

人数

提交量

奖励

1276 / 1411
90.43 % 解出
1689 / 4900
34.47 % 通过
0.9
EMB

提交
比赛下的提交可能访问受限

# 时间 评测结果 代码长度 耗时 内存 评测机
3359121 2023-06-07 09:30:52 陈限方方正正 C++17
1454 B 0.106 1.977 Seattle
3359107 2023-06-07 09:28:04 10225101437 C
1235 B 0.038 1.492 Seattle
3356742 2023-06-05 08:10:04 YingNing C++17
1246 B 0.037 1.594 Seattle
3355235 2023-06-01 05:27:01 ecstasy C++17
1230 B 0.039 1.480 Seattle
3354846 2023-05-31 14:24:21 10225101485 C++17
964 B 0.161 1.293 Seattle
3354653 2023-05-31 09:25:44 Finch_02567 C++17
1296 B 0.201 3.223 Seattle
3354612 2023-05-31 09:16:07 wzy1011 C++17
1235 B 0.037 1.609 Seattle
3354349 2023-05-31 07:57:19 AuroraSivan C++17
1235 B 0.044 1.684 Seattle
3354211 2023-05-30 20:48:42 离家出走的八月 C++17
1227 B 0.198 1.973 Seattle
3352877 2023-05-29 14:27:05 sonnet719 C
977 B 0.038 1.930 Seattle

耗时 / 代码长度
你的提交用大圆标出