3456. Huge Numbers (Large)

人数

提交量

奖励

63 / 74
85.14 % 解出
89 / 330
26.97 % 通过
3.7
EMB

提交
比赛下的提交可能访问受限

# 时间 评测结果 代码长度 耗时 内存 评测机
2866439 2022-02-21 15:55:58 圣墓山花哩喵 C++17
584 B 2.703 0.641 Seattle
2193611 2020-12-24 10:44:58 10205102426 C++17
451 B 3.327 0.730 Seattle
2080140 2020-10-17 09:02:37 wisper C++17
524 B 3.072 0.594 Seattle
2013217 2020-08-17 15:02:38 Twisted9 C++11
648 B 2.308 0.605 Seattle
1930417 2020-04-29 16:24:57 Andrew-Malcom C++17
553 B 3.308 0.605 Seattle
1929145 2020-04-28 09:39:29 Cuibaby C++14
431 B 2.964 0.613 Seattle
1901011 2020-03-29 14:16:56 feathes C++17
696 B 3.771 0.605 Seattle
1676312 2019-09-06 23:19:21 ljslj98 C++17
573 B 2.796 0.602 Seattle
1665932 2019-08-26 15:49:33 mhdx123 C++11
595 B 3.245 0.605 Seattle
1632592 2019-05-28 11:06:20 bbzl_loves_zx C++17
3008 B 1.393 2.480 Seattle

耗时 / 代码长度
你的提交用大圆标出